Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hướng dẫn trang trí khánh tiết Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hưng Yên năm 2020

Hướng dẫn trang trí khánh tiết Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Hưng Yên năm 2020

* Hội đồng Đội các Huyện, Thị, Thành phố và các cơ sở Đội nghiên cứu để cùng thống nhất thực hiện:
- Sử dụng logo chung của Đại hội.
- Các nội dung trong thiết kế trang trí phông chính Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ của liên đội, cấp huyện và cấp tỉnh.
- Hình thức trang trí phông chính của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ.
Tuỳ điều kiện thực tế, các đơn vị tham khảo mẫu thiết kế cho phù hợp và đảm bảo đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn.
* Link tải file thiết kế: https://drive.google.com/…/1rMKCE_MrEPiVPYFbv-I7zF2pSq71lKn…

BÀI VIẾT LIÊN QUAN