Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Kim Động: Chỉ đạo, triển khai chương trình Rèn luyện Đội viên

Kim Động: Chỉ đạo, triển khai chương trình Rèn luyện Đội viên

        Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên. Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả triển khai chương trình rèn luyện đội viên, Ngay từ đầu năm học, Hội đồng Đội huyện Kim Động đã chủ động xây dựng hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên  tới các cơ sở Đội trong toàn huyện. Đồng thời phân công cán bộ phối hợp với Hội đồng Đội huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các Liên đội triển khai đảm bảo đúng nội dung, tiến độ kế hoạch được phê duyệt. Hướng dẫn, cụ thể hóa các nội dung đăng ký thực hiện Chương trình rèn luyện đội viên phù hợp với đặc thù sinh hoạt, học tập của từng đơn vị và từng đối tượng đội viên theo độ tuổi. Chương trình rèn luyện đội viên, đã bước đầu góp phần tạo môi trường để các em đội viên được giao lưu, học hỏi; là nơi tôn vinh các đội viên đã xuất sắc hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên theo từng hạng. Phần lớn các Liên Đội tổ chức “Ngày hội công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên” vào dịp các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, 78 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15/5, 129 năm Ngày sinh nhật Bác 19/5...với các hình thức phong phú, sôi nổi: Rung chuông vàng,Trạng nguyên nhỏ tuổi, Hái hoa dân chủ, Hội thi vẽ tranh, thi tìm hiểu kiến thức lịch sử, nhảy dân vũ, múa hát tập thể… tạo được hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong Ban giám hiệu nhà trường, phụ trách chi đội và phụ huynh học sinh.

 

 

        Việc triển khai Ngày hội công nhận chuyên hiệu rèn luyện đội viên bước đầu khẳng định kết quả, hỗ trợ việc thi, công nhận, tuyên dương, tạo động lực thu hút các em đội viên tham gia rèn luyện, trưởng thành.Hội đồng Đội các cấp và Ban Giám hiệu các nhà trường quan tâm đầu tư, tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và phân công lực lượng cán bộ, giáo viên nhà trường phối hợp, hỗ trợ thực hiện.

Huyện Đoàn Kim Động

BÀI VIẾT LIÊN QUAN