Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Mô hình “Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ” của thiếu nhi Hưng Yên

Mô hình “Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ” của thiếu nhi Hưng Yên

        Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021; bám sát Hướng dẫn triển khai phong trào Kế hoạch nhỏ giai đoạn 2020-2022 của Hội đồng Đội Trung ương. Nhằm đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào “Kế hoạch nhỏ” trên địa bàn tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai mô hình “Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ” tỉnh Hưng Yên tới các Liên đội trên địa bàn tỉnh.

 

 

        Mô hình “Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ” giúp đa dạng hóa hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Kế hoạch nhỏ của thiếu nhi Hưng Yên. Bên cạnh đó, mô hình còn giáo dục ý thức tiết kiệm, ý thức bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp cho các em đội viên.

 

 

        Kinh phí thu được từ mô hình “Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ” dùng để bổ sung vào quỹ “Bạn giúp bạn”. Đây là quỹ chuyên dùng để động viên, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng chăm ngoan, có thành tích học tập tốt.

 

 

 

        Mô hình “Ngôi nhà Kế hoạch nhỏ” là một mô hình ý nghĩa, thiết thực với học sinh, đội viên. Mô hình đã được nhiều Liên đội trên địa bàn tỉnh áp dụng triển khai mang lại hiệu quả./.

Ban TTN-TH

BÀI VIẾT LIÊN QUAN