Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Nhà Thiếu nhi tỉnh Hưng Yên duy trì hiệu quả Câu lạc bộ Chỉ huy Đội

Nhà Thiếu nhi tỉnh Hưng Yên duy trì hiệu quả Câu lạc bộ Chỉ huy Đội

        Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Nhà thiếu nhi tỉnh duy trì hiệu quả Câu lạc bộ Chỉ huy Đội góp phần nâng cao chất lương Công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh.

        Câu lạc bộ Chỉ huy Đội được thành lập và chính thức đi hoạt động từ năm 2014. Đến nay, câu lạc bộ có 24 thành viên nòng cốt tham gia sinh hoạt. Câu lạc bộ được triển khai sinh hoạt với định kỳ hằng tháng, quý tại Nhà thiếu nhi và luân phiên tại một số liên đội trường học trong toàn tỉnh. Nội dung sinh hoạt phong phú, theo chủ đề hoạt động như: Trang bị kiến thức về nghi thức, nghi lễ Đội, các trò chơi vận động, team - building, truyền tin … Thông qua các buổi sinh hoạt, Cán bộ phòng Nghiệp vụ Công tác Đội của trung tâm đã trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ Chỉ huy Đội, phụ trách Sao trong toàn tỉnh như: Vai trò Chỉ huy Đội, phụ trách Sao trong trường học, Kỹ năng điều hành, tổ chức trò chơi; kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích…; Hướng dẫn thực hành Nghi thức, Nghi lễ Đội, kỹ năng đội viên; Thực hành các bài hát thiếu nhi, múa hát tập thể, múa dân vũ; Hướng dẫn thực hiện phương pháp thi đua trong chi đội, liên đội. Thông qua đó, các thành viên câu lạc bộ được trưởng thành hơn trong công tác điều hành, triển khai các hoạt động Đội tại liên đội mình.

        Với nội dung và hình thức sinh hoạt phù hợp, Câu lạc bộ Chỉ huy Đội do Nhà thiếu nhi tỉnh thành lập và duy trì đã thực sự mang lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao kỹ năng, đáp ứng được yêu cầu đặt ra về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong tình hình mới hiện nay.

        * Một số hình ảnh hoạt động của CLB:

Ban TTN-TH Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN