Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Thiết thực mô hình “Phân loại rác thải” trong trường học

Thiết thực mô hình “Phân loại rác thải” trong trường học

Với mục đích nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, giúp học sinh từng bước hình thành thói quen phân loại rác thải tại nguồn. Đồng thời, hướng dẫn học sinh cách thức phân loại, lưu giữ và giao chất thải cho đơn vị thu gom đúng quy định. Hội đồng Đội tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai mô hình“Phân loại rác thải” tỉnh Hưng Yên.


Mô hình phân loại rác tại trường Tiểu học Song Mai, Kim Động

          Xác định lứa tuổi TH và THCS là lứa tuổi hiếu động, ham học hỏi, tiếp thu nhanh và hình thành nhân cách. Việc giáo dục các em những điều hay, ý đẹp, ý nghĩa cuộc sống sẽ giúp các em định hình nhân cách tốt trong tương lai. Vì vậy, Hội đồng Đội tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai Mô hình "Phân loại rác thải" đến các Liên đội tại các trường 2 cấp học này. Liên đội đã tuyên truyền đến các em về phân biệt thế nào là rác thải tái chế, rác thải không thể tái chế; ý nghĩa màu sắc của các loại thùng rác…Từ đó giáo dục các em ý thức về phân loại rác thải tại nguồn, bỏ rác vào thùng đựng rác đúng quy định…


Mô hình phân loại rác tại trường Tiểu học Song Mai, Kim Động

          Mô hình phân loại chất thải tại nguồn đã mang lại hiệu quả cao, các em học sinh ngày càng ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường, qua mô hình này đã xây dựng được nguồn quỹ để giúp các trường có kinh phí duy trì hoạt động mô hình.


Mô hình phân loại rác tại trường Tiểu học Song Mai, Kim Động

          Việc xây dựng và triển khai Mô hình phân loại rác thải đã góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của các em học sinh đối với hoạt động bảo vệ môi trường. Qua đó hình thành nhân cách tốt, sống có trách nhiệm cho các em trong cuộc sống sau này.

Ban Thanh thiếu nhi - Trường học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN