Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tỉnh đoàn Hưng Yên tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em

Tỉnh đoàn Hưng Yên tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em

        Ngày 06/5/2019 tại Hội trường Nhà thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn triển khai Diễn đàn trẻ em năm 2019 và trang bị kiến thức, kỹ năng thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em.

 

 

        Tham gia tập huấn lần này, đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội đồng Đội các huyện thành phố và 100 em học sinh, thiếu nhi của 10 huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh được giảng viên chia sẻ về các nội dung: mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Diễn đàn trẻ em, các bước chuẩn bị quy trình tiến hành tổ chức diễn đàn trẻ em; kỹ năng trong tham gia các vấn đề trẻ em; Quyền trẻ em theo công ước quốc tế và luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trọng tâm là 4 nội dung: Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực trẻ em; trẻ em với vấn đề phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; trẻ em với vấn đề phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em; trẻ em với vấn đề phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng…

 

 

        Thông qua tập huấn Diễn đàn nhằm tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội, tiếp cận các thông tin phù hợp, được phát triển tư duy sáng tạo, trang bị cho trẻ em các kiến thức, kỹ năng cần thiết, nâng cao nhận thức cho trẻ em về quyền, trách nhiệm đối với bản thân, cộng đồng, xã hội.

Ban TTN - TH Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN