Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Xây dựng, làm mới 35 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi

Xây dựng, làm mới 35 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi

Các phong trào, chương trình trọng tâm năm học 2017-2018 đã được tổ chức Đội các cấp trong toàn tỉnh triển khai nghiêm túc, sôi nổi, thiết thực. Toàn tỉnh đã xây dựng, làm mới 35 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên 161 xã, phường, thi trấn trong toàn tỉnh.


Khánh thành, bàn giao điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi

Điểm sinh hoạt vui chơi cho thanh, thiếu nhi tại các xã, phường, thị trấn được đưa vào sử dụng đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi, giúp các em thiếu nhi tránh xa các tệ nạn xã hội, các trò chơi điện tử. Đảm bảo cho thanh thiếu nhi có không gian sinh hoạt, vui chơi, giúp các em phát triển toàn diện đức, trí, thể mỹ. Đồng thời, nâng cao nhận thức, vận động sự quan tâm của toàn xã hội đến công tác bảo vệ, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn toàn tỉnh.


Thành đoàn khánh thành điểm vui chơi cho thiếu nhi

           Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp các em thiếu nhi có điểm sinh hoạt vui chơi an toàn, sạch sẽ, đồng thời, thể hiện sự quan tâm của Hội đồng Đội các Huyện, Thành phố đối với công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thiếu nhi được vui chơi, giải trí, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Qua bước đầu hiệu quả của công trình, có thể thấy, các em đã có một sân chơi lý tưởng, lành mạnh, có thể kết hợp giáo dục kỹ năng sống, giúp các em tránh xa game online hoặc các trò chơi vô bổ khác”.

Ban TTN-TH

BÀI VIẾT LIÊN QUAN