Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Bà Ba đi chợ

Bà Ba đi chợ

Tìm trái cây, thức ăn, vật dụng … theo chữ. Hai đội vào vị trí riêng biệt của mình – giấy viết đặt phía trước mỗi đội cách xa 2 -> 4m. Khi nghe hiệu lệnh thứ tự từng người

Bà Ba đi chợ

Mục đích: rèn luyện trí nhớ, tính phản ứng nhanh
 Số lượng: ít nhất 2 đội tham gia – mỗi đội từ 4 -> 10 người
 Vật dụng: mỗi đội gồm giấy + viết
 Ban tổ chức: 1 trọng tài điều khiển
 Địa điểm: trong phòng

Luật chơi;  Tìm trái cây, thức ăn, vật dụng … theo chữ. Hai đội vào vị trí riêng biệt của mình – giấy viết đặt phía trước mỗi đội cách xa 2 -> 4m. Khi nghe hiệu lệnh thứ tự từng người (của mỗi đội) lên ghi những trái cây có chữ “N” đứng đầu vào giấy, sau 30 giây đến 1 phút trọng tài ra hiệu lệnh cho những người thứ nhất về cho những người thứ hai lên … Sàu cùng thời gian đội nào ghi được nhiều nhất đội đó thắng (Trò chơi có thể thay đổi nhiều nội dung: từ mua trái cây đến mua thịt, cá, con vật, …)