Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Cùng nhau giải toán

Cùng nhau giải toán

Quản trò chia người chơi ra thành từng đội

Cùng nhau giải toán

 Mục đích: phán đoán nhanh
 Số lượng: 30 -> 40 người, chia thành 3 -> 4 đội
 Địa điểm: ngoài sân
 Ban tổ chức: 1 quản trò

Quản trò chia người chơi ra thành từng đội (tuỳ ý), cử 1 đại diện. Bắt đầu quản trò nói nhỏ với 1 người đại diện đứng cuối ở mỗi đội 1 con số nào đó và bạn chạy về đội mình lấy số đó (VD: 18) cộng thêm 3 (là 21) dùng ngón tay viết kết quả lên lưng 1 người ngồi trước mình. Người thứ 2 nhận được số truyền từ dưới thì cũng phải cộng thêm 3 và viết lên 1 người kế tiếp. Đến người cuối cùng đầu hàng, cũng nhận được con số mới rồi cộng thêm 3 và lấy kết quả lên báo vói người quản trò. Đội nào báo với quản trò đúng kết quả thì sẽ thắng, khi truyền số các bạn chỉ được viết lên lưng và không được nói.