Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Bài ca Thanh niên Việt Nam

Bài ca Thanh niên Việt Nam

Tải về
Lời bài hát:
Bài ca Thanh niên Việt Nam Sáng tác: Đức Trịnh Nào bạn ơi thanh niên ta đi tới mọi miền. Một màu xanh quê hương trong tim bước bên nhau. Cùng đi tới tương lai, từ ánh sáng khoa học, bằng niềm tin đang rực cháy… Vì ngày mai thanh niên ta ơi hãy lên đường, Mọi miền...