Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hành khúc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Hành khúc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Tải về
Lời bài hát:
Hành khúc Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Vững bước đi lên quê hương đang vẫy gọi xứng đáng thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Dù ngàn gian khó thề nguyện hy sinh chiến đấu suốt đời dưới cờ Đảng quang vinh. Đi lên thanh niên lời Bác dạy ta nhớ khắc ghi sâu để Đoàn...