Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hướng dẫn thực hành Nghi thức - Điều lệ Hội

Hướng dẫn thực hành Nghi thức - Điều lệ Hội

Hướng dẫn thực hành Nghi thức - Điều lệ Hội

Nghi thức Hội là hệ thống những quy định về nghi thức, thủ tục, đội hình, đội ngũ được áp dụng chính thức cho sinh hoạt và hoạt động của tổ chức Hội LHTN Việt Nam . Nhằm góp phần rèn luyện, giáo dục hội viên - thanh niên biết tôn trọng, yêu mến tổ chức Hội và cùng xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh. Đồng thời tạo sự thống nhất chung,đáp ứng nhu cầu hoạt động thanh niên và những quy định cần thiết để nâng cao tính tập thể, có nề nếp tạo sức mạnh đối với tổ chức Hội cùng đoàn kết thống nhất hành động.