Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ông Nông Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

Ông Nông Quốc Tuấn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam

Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần V đã bế mạc chiều 27/2, sau 3 ngày làm việc. Phó Chủ tịch Thường trực Hội, ông Nông Quốc Tuấn, được bầu giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ mới 2005 - 2010.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nông Quốc Tuấn trân trọng cảm ơn Đại hội đã tin tưởng hiệp thương chọn cử ông và coi đây vừa là vinh dự, vừa là trọng trách to lớn.

Ông Nông Quốc Tuấn khẳng định, trên cương vị mới sẽ quan tâm, chăm lo hơn nữa tới quyền lợi chính đáng của hội viên; động viên cổ vũ các tầng lớp thanh niên Việt Nam ngày càng đoàn kết, sáng tạo, hăng hái, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu; xứng đáng với các thế hệ cha anh; góp phần làm cho đất nước ta ngày càng rạng rỡ.

Đại hội đã thông qua Báo cáo của Uỷ ban Trung ương Hội khoá IV trình Đại hội; Điều lệ Hội LHTN Việt Nam bổ sung, sửa đổi trình Bộ Nội vụ phê chuẩn.

Đại hội giao Uỷ ban Trung ương Hội khoá V và các cấp bộ Hội xây dựng chương trình hành động thiết thực, thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên giai đoạn 2005 - 2010 đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ V gửi Kiến nghị tới cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, MTTQ và các đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội, các bậc cha mẹ và toàn thể xã hội hãy dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho Hội LHTN Việt Nam và tạo thuận lợi để thanh niên Việt Nam rèn luyện, cống hiến, trưởng thành.

Để thực hiện mục tiêu công tác Hội nhiệm kỳ 2005 - 2010, Đại hội Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ V phát động và triển khai trong hội viên và các tầng lớp thanh niên Việt Nam 5 cuộc vận động lớn, đó là cuộc vận động “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập”; “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xoá đói giảm nghèo”; “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; “Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc"; và "Thanh niên sống đẹp”.

Ông Nông Quốc Tuấn sinh ngày 12/7/1963, dân tộc Tày,
quê xã Cường Lợi, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Cạn, hiện sống tại Hà Nội.

Trình độ: Cử nhân kinh tế, cử nhân chính trị.

Quá trình công tác:
1981 - 1988: học tập và lao động tại CHDC Đức (cũ)
10/1988 - 9/1992: Công tác tại tỉnh đoàn Bắc Thái (cũ)
9/1992: về công tác tại TƯ Đoàn, chuyên viên Ban mặt trận TN, Phó Ban mặt trận TN
2/2003: Trưởng Ban mặt trận TN
2/2004: được bầu bổ sung giữ chức Bí thư TƯ Đoàn.