Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tiếng Đàn bầu

Tiếng Đàn bầu

Tải về
Lời bài hát:
Lẳng tai nghe đàn bầu, thánh thót trong đêm thâu, Tiếng đàn bầu của ta cũng thanh là tiếng mẹ, cũng trầm là giọng cha, ngân nga... em vẫn hát, tích tịch tình tình tang, tích tịch tình tình tang........ Tiếng đàn bầu Việt Nam, ngân tiếng vang trong gió...... Ôi! cũng thanh, cũng...