Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Văn Phòng

Văn Phòng

Điện thoại: 0221 3863 550

1. Đ/c Trần Thị Phượng – Chánh Văn Phòng
Mobile: 0397.566.797

3. Đ/c Nguyễn Thị Bông - Phó Chánh Văn phòng
Mobile: 0977.676.252

4. Đ/c Hoàng Thanh Hà - Kế toán

Mobile: 0339.910.019

5. Đ/c Phạm Thị Thanh Nga - Cán bộ
Mobile: 0982.941.786

6. Đ/c Trần Văn Quân - Cán bộ
Mobile: 0979.548.968

7. Đ/c Nguyễn Tuấn Anh - Cán bộ
Mobile: 0904.344.182

8. Đ/c: Bùi Văn Tân - Cán bộ
Mobile: 0941.529.391