Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Văn Phòng

Văn Phòng

Điện thoại: 0221 3863 550

1. Đ/c Nguyễn Thị Bông - Phó Chánh Văn phòng - Phụ trách

Mobile: 0977.676.252

2. Đ/c Hoàng Thanh Hà - Kế toán

Mobile: 0339.910.019

3. Đ/c Phạm Thị Thanh Nga - Cán bộ
Mobile: 0982.941.786

4. Đ/c Trần Văn Quân - Cán bộ
Mobile: 0979.548.968

5. Đ/c Trần Thúy Vân - Cán bộ

Mobile: 0918.538.218

6. Đ/c Bùi Tuấn Anh - Cán bộ
Mobile: 0904.344.182

7. Đ/c: Bùi Văn Tân - Cán bộ
Mobile: 0941.529.391