Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo

Điện thoại: 0221 3550 264

1. Đ/c Lê Thị Cúc – Trưởng ban
Mobile: 0986.440.808

2. Đ/c Nguyễn Văn Ảnh - Phó ban phụ trách
Mobile: 0918.586.863

3. Đ/c Đào Minh Tú - Phó ban
Mobile: 0913.364.286

4. Đ/c Ngô Thùy Mỵ - Cán bộ
Mobile: 0977.205.953

5. Đ/c Vũ Mai Phương - Cán bộ
Mobile: 0936.693.991