Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo

Điện thoại: 0221 3550 264

1. Đ/c Trần Đăng Đạt – Phó Trưởng ban phụ trách 
Mobile: 0963.023.288

2. Đ/c Hoàng Thị Thu Hà - Cán bộ
Mobile: 039.758.8889

3. Đ/c Đoàn Xuân Thoại - Cán bộ
Mobile: 0973.936.565

4. Đ/c Nguyễn Đức Kiên - Cán bộ

Mobile: 0852.328.999

5. Đ/c Nguyễn Thị Tuyết  - Cán Bộ

Mobile: 0966.317.340