Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo

Điện thoại: 0221 3550 264

1. Đ/c Lê Thị Cúc – Trưởng ban
Mobile: 0986.440.808

2. Đ/c Hoàng Thu Hà - Cán bộ
Mobile: 0397.588.889

3. Đ/c Vũ Mai Phương - Cán bộ
Mobile: 0936.693.991

4. Đ/c Nguyễn Đức Kiên - Cán bộ

Mobile: 0852.328.999

5. Đ/c Phạm Văn Tuân - Cán Bộ

Mobile: 0948.168.650