Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo

Điện thoại: 0221 3550 264

1. Đ/c Lê Thị Cúc – Trưởng ban
Mobile: 0986.440.808

2. Đ/c Nguyễn Văn Ảnh - Phó ban phụ trách
Mobile: 0918.586.863

3. Đ/c Hoàng Thu Hà - Cán bộ
Mobile: 0397.588.889

4. Đ/c Vũ Mai Phương - Cán bộ
Mobile: 0936.693.991