Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Tổ chức - Kiểm tra

Ban Tổ chức - Kiểm tra

Điện thoại: 0221 3864 071

 

1. Đ/c Đặng Thái Sơn - Trưởng Ban
Mobile: 0906.116.385

2. Đ/c Hoàng Thị Mai - Cán bộ
Mobile: 0975.178.490

3. Đ/c Bùi Thanh Thúy - Cán bộ
Mobile: 0962.055.679

4. Đ/c Chu Đức Thắng - Cán bộ

Mobile: 0392.582.682