Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Tổ chức - Kiểm tra

Ban Tổ chức - Kiểm tra

Điện thoại: 0221 3864 071

 

1. Đ/c Bùi Thanh Bình - Phó Ban
Mobile: 0945546655

2. Đ/c Hoàng Thị Mai - Cán bộ
Mobile: 0975.178.490

3. Bùi Thanh Thúy - Cán bộ
Mobile: 0962.055.679