Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Tổ chức - Kiểm tra

Ban Tổ chức - Kiểm tra

Điện thoại: 0221 3864 071

1. Đ/c Đào Thị Phương Thảo - Trưởng ban
Mobile: 0985.020.191

2. Đ/c Bùi Thanh Bình - Phó Ban
Mobile: 0945546655

3. Đ/c Hoàng Thị Mai - Cán bộ
Mobile: 0975.178.490

4. Bùi Thanh Thúy - Cán bộ
Mobile: 0962.055.679