Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Tổ chức - Kiểm tra

Ban Tổ chức - Kiểm tra

Điện thoại: 0221 3864 071

 

1. Đ/c Đặng Thái Sơn - Trưởng Ban
Mobile: 0906.116.385

2. Đ/c Nguyễn Trần Hải Anh - Cán bộ
Mobile: 0936.942.122 

3. Đ/c Phạm Tâm Thảo - Cán bộ

Mobile: 0971.306.634