Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Thanh thiếu nhi - Trường học

Ban Thanh thiếu nhi - Trường học

Điện thoại: 0221 3865 596 

1. Đ/c Nguyễn Văn Ảnh - Trưởng ban
Mobile: 0918.586.863

2. Đ/c Nguyễn Hoàng Giang - Cán bộ
Mobile: 0987.859.869

3. Đ/c Nguyễn Phương Anh - Cán bộ
Mobile:0961.012.597

4. Đ/c Phạm Thuý Hiền - Cán bộ
Mobile: 0916.921.189