Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban TTN-TH

Ban TTN-TH

Điện thoại: 0221 3865 596 

1. Đ/c Đặng Ngọc Đông – Trưởng ban
Mobile: 0973.231.608

2. Đ/c Phạm Thị Hậu – Phó Ban
Mobile: 0977.507.425

3. Đ/c Nguyễn Thị Kim Thanh - Cán bộ
Mobile: 01647.522.936

4. Đ/c Chu Đức Thắng - Cán bộ
Mobile: 01692.582.682