Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Thanh thiếu nhi - Trường học

Ban Thanh thiếu nhi - Trường học

Điện thoại: 0221 3865 596 

1. Đ/c Nguyễn Văn Ảnh - Trưởng ban
Mobile: 0918.586.863

2. Đ/c Phạm Thị Hậu – Phó Ban
Mobile: 0977.507.425

3. Đ/c Nguyễn Thị Kim Thanh - Cán bộ
Mobile: 01647.522.936

4. Đ/c Hoàng Giang - Cán bộ
Mobile: 0987.859.869