Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Phong trào

Ban Phong trào

Điện thoại: 0221 3550 798

1. Đ/c Phạm Thị Hậu – Trưởng Ban
Mobile: 0977.507.425

2. Đ/c: Phạm Thị Hạnh - Cán bộ
Mobile: 0983.949.010

3. Đ/c Đoàn Xuân Thoại - Cán bộ
Mobile: 0973.936.565

4. Đ/c Nguyễn Văn Long - Cán bộ

Mobile: 0963.270.393

5. Đ/c Nguyễn Việt Anh - Cán bộ
Mobile: 099.590.4444