Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Phong trào

Ban Phong trào

Điện thoại: 0221 3550 798

1. Đ/c Đặng Thái Sơn - Trưởng ban
Mobile: 0906.116.385

2. Đ/c Nguyễn Thị Hảo - Phó ban
Mobile: 0979.888.505

3. Đ/c Vũ Thị Hồng – Phó ban
Mobile: 01679.375.555

4. Đ/c: Phạm Thị Hạnh - Cán bộ
Mobile: 0983.949.010

5. Đ/c Đoàn Xuân Thoại - Cán bộ
Mobile: 0973.936.565


Nhà Thiếu Nhi tỉnh- Đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Quách Văn Hiếu

Giám đốc

0989241888

2

Lương Quang Toán

Phó giám đốc

0983195677

3

Nguyễn Thị Chanh

Trưởng phòng phương pháp CTĐ

0983418395

4

Nguyễn Thu Hương

Phó phòng phương pháp CTĐ

0948932838

5

Chu Thị Lan

Kế toán

01266409146

6

Tạ Thị Hương

Phó phòng NV & bồi dưỡng năng khiếu

0983195306

7

Nguyễn Thị Tân Kim

Phòng HC-TV-QT

01299109008

8

Hà Văn Hạnh

Phòng HC-TV-QT

0988281212

9

Tạ Thị Thu Hương

Phòng NV&BDNK

0906.118.658

10

Phạm Văn Tĩnh

Phòng HC-TV-QT

0982364456

11

Bùi Lệ Thu

Phòng HC-TV-QT

01656976197

12

Phạm Thế Huy

Phòng NV&BDNK

0944721986

13

Nguyễn Thị Thu Trang

Cán bộ phòng phương pháp CTĐ

0168.7157.986