Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Phong trào

Ban Phong trào

Điện thoại: 0221 3550 798

1. Đ/c Đặng Thái Sơn - Trưởng ban
Mobile: 0906.116.385

2. Đ/c Đào Văn Tú - Phó ban
Mobile: 0913.364.286

3. Đ/c: Phạm Thị Hạnh - Cán bộ
Mobile: 0983.949.010

4. Đ/c Đoàn Xuân Thoại - Cán bộ
Mobile: 0973.936.565