Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Phong trào

Ban Phong trào

Điện thoại: 0221 3550 798

1. Đ/c Đào Văn Tú - Trưởng ban
Mobile: 0913.364.286

2. Đ/c: Phạm Thị Hạnh - Cán bộ
Mobile: 0983.949.010

3. Đ/c Đoàn Xuân Thoại - Cán bộ
Mobile: 0973.936.565

4. Đ/c Nguyễn Trần Hải Anh - Cán bộ

Mobile: 0349.494.500