Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Nhà Thiếu Nhi tỉnh- Đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn

Nhà Thiếu Nhi tỉnh- Đơn vị trực thuộc Tỉnh Đoàn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Quách Văn Hiếu

Giám đốc

0989241888

2

Lương Quang Toán

Phó giám đốc

0983195677

3

Nguyễn Thị Chanh

Trưởng phòng phương pháp CTĐ

0983418395

4

Nguyễn Thu Hương

Phó phòng phương pháp CTĐ

0948932838

5

Chu Thị Lan

Kế toán

01266409146

6

Tạ Thị Hương

Phó phòng NV & bồi dưỡng năng khiếu

0983195306

7

Nguyễn Thị Tân Kim

Phòng HC-TV-QT

01299109008

8

Hà Văn Hạnh

Phòng HC-TV-QT

0988281212

9

Tạ Thị Thu Hương

Phòng NV&BDNK

0906.118.658

10

Phạm Văn Tĩnh

Phòng HC-TV-QT

0982364456

11

Bùi Lệ Thu

Phòng HC-TV-QT

01656976197

12

Phạm Thế Huy

Phòng NV&BDNK

0944721986

13

Nguyễn Thị Thu Trang

Cán bộ phòng phương pháp CTĐ

0168.7157.986