Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Nhà thiếu nhi tỉnh duy trì hiệu qu...

Ngày 26.9, Nhà Thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho thiếu nhi....

Ngày 15.9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Chương trình đối thoại giữa...

Ngày 25/8/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Hội đồng Đội tỉnh cùng Câu lạc bộ tư vấn, trợ gi...

Thực hiện Kế hoạch số 208-KH/TĐTN-TTNTH ngày 25/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc...

Ngày 29/6 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thành công Đạ...

Ngày 23/6, Hội đồng Đội huyện Ân Thi tổ chức Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ V....

Ngày 11/6/2020, Hội Đồng đội - Hội Sinh viên tỉnh Hưng Yên tổ chức Lớp tập huấn bồi dưỡng...

  Ngày 07/5/2020, Tỉnh đoàn - Hội đồng đội tỉnh trao tặng 150 thùng sữa tươi tiệt trùng và...

Thiết thực hưởng ứng Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, tro...

Từ ngày 15/4/2020 đến ngày 30/6/2020, Trung ương Đoàn - Hội đồng Đội Trung ương tổ chức cu...

Căn cứ Hướng dẫn số 216-HD/HĐĐTW, ngày 30/8/2019 của Hội đồng Đội Trung ương“V/v tổ chức Đ...

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019. Hội đồng ...

Từ ngày 22 đến ngày 25/10/2019, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh...

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018-2019, thực hiện s...

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/HĐĐ, ngày 15/5/2019 của Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên về việc tri...