Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Kỹ năng nghiệp vụ

Kỹ năng nghiệp vụ

Tùy thuộc vào hình thức và nội dung của từng loại lửa trại mà ta có sự khai lửa, châm lửa ...

Có nhiều cách xếp củi để đốt lửa trại: Kiểu tăm xe, kiểu hình nón, kiểu tứ diện (củi chó),...

Xin giới thiệu một số băng reo - tiếng reo dùng trong sinh hoạt lửa trại....

Tùy theo điều kiện và hoàn cảnh, bạn đọc có thể ứng dụng một phần, hoặc cải biên thêm để x...

Một số trò chơi dùng trong sinh hoạt lửa trại

Đây là hoạt động đòi hỏi Phụ trách Đội phải nắm vững những đặc trưng, phương pháp và nguyê...

Tìm trái cây, thức ăn, vật dụng … theo chữ. Hai đội vào vị trí riêng biệt của mình – giấy ...

Các nhóm tụ tập thành 1 vòng tròn

Tạo không khí vui vẻ

Quản trò chia người chơi ra thành từng đội

Trí nhớ, khéo léo

trong hội trường có bảng (nếu có). Quản trò

Mục đích: rèn luyện trí nhớ, khéo léo Số lượng: 30 người trở lên, có thể chia nhiều nhóm...

Tạo sự thoải mái gần gũi vui tươi.

Số người bị phạt: Tùy ý (có thể một hoặc nhiều người cùng một lúc) Địa điểm phạt: Sân hoặ...

Cách chơi: Tất cả người chơi đứng thành vòng tròn, hai người được chọn vào trong và cầm mỗ...