Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh tổ chức Chương trình tư vấn, trợ giúp trẻ em năm 2023

Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh tổ chức Chương trình tư vấn, trợ giúp trẻ em năm 2023

Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên tiếp tục triển khai hiệu quả chức năng, nhiệm vụ câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em nhằm bảo vệ quyền lợi của các em.

Chiều ngày 26/10/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em tổ chức Chương trình tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2023 tại trường THCS Đình Dù, huyện Văn Lâm. 

Câu lạc bộ Tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Hưng Yên có nhiệm vụ tư vấn tâm lý lứa tuổi, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên ; tư vấn kết hợp nâng cao kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi trong phòng, chống các tệ nạn xã hội, tình trạng xâm hại trẻ em, bạo lực gia đình, bạo lực học đường ; ứng phó, giải quyết các vấn đề khó khăn trong quan hệ gia đình, nhà trường, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác; tư vấn, giới thiệu các địa chỉ tin cậy khi thanh thiếu nhi cần được can thiệp, điều trị kịp thời để vượt qua khủng hoảng, khó khăn và tạo điều kiện giúp thanh thiếu nhi ổn định cuộc sống.

BAN TTN-TH TỈNH ĐOÀN.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN