Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH TỔ CHỨC LIÊN HOAN CÁC ĐỘI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON VỀ LUẬT TRẺ EM TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023

HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH TỔ CHỨC LIÊN HOAN CÁC ĐỘI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON VỀ LUẬT TRẺ EM TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2023

Thực hiện Kế hoạch số 83-KH/TĐTN-TTNTH ngày 19/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ngày 10/11/2023 tại Hội trường Huyện ủy Văn Giang, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Liên hoan các đội tuyên truyền măng non về Luật trẻ em tỉnh Hưng Yên năm 2023 với sự tham gia của hơn 100 đội viên thiếu niên nhi đồng các Huyện, Thị xã, Thành phố trong tỉnh.

Tại Chương trình Liên hoan, mỗi Đội tuyên truyền thực hiện 2 nội dung tại Liên hoan. Phần 1 là giới thiệu khái quát về đơn vị và các thành viên trong Đội; những hoạt động và thành tích nổi bật của tổ chức Đội đơn vị; về công tác truyền thông theo chủ đề của Liên hoan qua hình thức thơ, ca, hò, vè, nhạc, họa... Phần 2 là Mỗi Đội xây dựng và thể hiện 01 tiểu phẩm tuyên truyền hoặc 01 bài thuyết trình theo hình thức sân khấu hóa những nội dung như: Tuyên truyền về ý nghĩa, sự cần thiết của việc công tác phòng, chống xâm hại trẻ em... Nâng cao vai trò của Đội tuyên truyền măng non trong việc truyền thông để giáo dục nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em... Các mô hình, cách làm sáng tạo, cách thức góp phần tuyên truyền, phòng chống xâm hại trẻ em...

Liên hoan cũng là dịp để tuyên truyền các quy định của Luật Trẻ em năm 2016, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em như: Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09/5/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em; Nghị quyết 121/2020/QH14 ngày 19/6/2020 về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em…

BAN TTN-TH TỈNH ĐOÀN.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN