Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hưng Yên: Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh tổ chức Tọa đàm tư vấn, trợ giúp trẻ em năm 2023

Hưng Yên: Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em cấp tỉnh tổ chức Tọa đàm tư vấn, trợ giúp trẻ em năm 2023

Trẻ em luôn là đối tượng được quan tâm, chăm sóc đặc biệt, luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm và dành mọi điều kiện để học tập, rèn luyện để phát triển toàn diện cả về trí tuệ lẫn tinh thần và thể lực. Sáng ngày 08/11/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo Câu lạc bộ “Tư vấn, trợ giúp trẻ em” cấp tỉnh tổ chức Tọa đàm Tư vấn, trợ giúp trẻ em em tỉnh Hưng Yên năm 2023.

Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em có chức năng giúp Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn thực hiện 4 nhiệm vụ chính trong công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Đó là: Tư vấn về nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội trong tham gia, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em; Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, mô hình hỗ trợ trẻ em; tư vấn phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em; Phối hợp, đề xuất cách thức tham gia của tổ chức Đoàn, Đội với các vụ việc thấy cần thiết phải lên tiếng nhằm tạo sự đồng thuận, vai trò của tổ chức Đoàn, Đội trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của trẻ em; và nhiệm vụ thứ tư là Lên tiếng bảo vệ trẻ em trước các vụ việc xâm hại trẻ em theo yêu cầu của tổ chức Đoàn, Đội.

BAN TTN-TH TỈNH ĐOÀN.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN