Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tiến tới Đại hội XVI

Tiến tới Đại hội XVI

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễ...

Sáng ngày 19/9/2022, tại trụ sở cơ quan Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức họp báo...

Ngày 06/9/2022, tại trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên, Trung ương Đoàn đã duyệt công tác chuẩn bị Đạ...

Căn cứ Hướng dẫn số 77-HD/TWDTN- VP, ngày 23/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ...

Trong 2 phiên làm việc chiều ngày 22 - sáng 23/6/2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chứ...

Trong 2 phiên làm việc chiều ngày 08 và sáng 09/6/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phù Cừ...

Ngày 6/6/2022, Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV...

Sáng ngày 17/5/2022, sau hai phiên làm việc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị x...

Trong 2 phiên ngày 16,17/05/2022 tại hội trường lớn trường CĐ Cơ điện và Thuỷ lợi, Đoàn tr...

Sáng ngày 08/4/2022, sau hai phiên làm việc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện ...

Nhằm thực hiện tốt công tác chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh, từ ...

Trong hai ngày 22 và 23/02/2022, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Nguyên Hoà long trọng tổ chức Đạ...

Sáng ngày 21/01/2022, sau hai phiên làm việc, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phườn...