Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - THỦY LỢI LINH HOẠT TRONG TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN 05 NGÀY TÌNH NGUYỆN TRONG ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN NĂM 2021

ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN - THỦY LỢI LINH HOẠT TRONG TRIỂN KHAI ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN 05 NGÀY TÌNH NGUYỆN TRONG ĐOÀN VIÊN, SINH VIÊN NĂM 2021

    Năm học 2020 - 2021 là năm mà các cơ sở Đoàn thuộc khối trường học gặp phải rất nhiều khó khăn trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào do ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

     Việc theo dõi, tổng hợp số ngày tham gia tình nguyện của đoàn viên, sinh viên đã được Đoàn trường triển khai ngay trong Hội nghị triển khai chương trình công tác Đoàn – Hội đầu năm học. Trên cơ sở kế hoạch triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Đoàn trường đã tiến hành hướng dẫn chi tiết cách thức tính số ngày tình nguyện trong năm học và giải pháp thực hiện đến các cơ sở Đoàn; ĐVTN có thể chủ động thời gian và lựa chọn cách thức tham gia các hoạt động đảm bảo yêu cầu đề ra. Các cơ sở Đoàn đã tập trung triển khai các hoạt tình nguyện tại chỗ, tình nguyện theo địa bàn, tình nguyện theo chương trình, chiến dịch; từ đó các đoàn viên, thanh niên xác định được các mốc thời gian cũng như lựa chọn hình thức tham gia phù hợp. Trong đó, yêu cầu tất cả hoạt động tình nguyện tại chỗ hoặc theo chương trình, chiến dịch thống nhất đều được quy đổi tương đương là một ngày tình nguyện, hoạt động tình nguyện theo chương trình và hoạt động tình nguyện theo chiến dịch dài ngày được quy đổi số ngày tình nguyện dựa trên số ngày thực tế mà tình nguyện viên tham gia.

     Để tạo điều kiện cũng như môi trường thuận lợi cho đoàn viên, sinh viên có thể thực hiện hoàn thành việc tham gia đủ số 05 ngày tình nguyện trong năm, ngoài các hoạt động tình nguyện tổ chức tập trung, Ban Thường vụ Đoàn trường đã triển khai các hoạt động tình nguyện trực tuyến nhằm tạo đáp ứng với yêu cầu thực tế tại đơn vị cũng như đặc điểm của đoàn viên, sinh viên trường và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

      Một số hình ảnh tiêu biểu:

       Việc triển khai các giải pháp đánh giá kết quả ĐVTN thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm góp phần đẩy mạnh và đa dạng hóa các phong trào thanh niên tình nguyện trong ĐVTN qua đó cổ vũ ĐVTN tích cực đóng góp sức trẻ tham gia vào các hoạt động tình nguyện, góp phần xây dựng phong trào Đoàn trường ngày càng vững mạnh.

TTN-TH

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN