Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

Thực hiện Quyết định số 212-QĐ/TU, ngày 26/4/2016 của Tỉnh ủy Hưng Yên về việc bổ nhiệm Ph...

Trong những ngày tháng tư lịch sử, tỉnh Đoàn Hưng Yên đã tổ chức đoàn công tác đến thăm cá...

Ngày 29 tháng 4 năm 2016, Huyện đoàn Ân Thi phối hợp với Ban vận động hiến máu tình nguyện...

Nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng công...

Thiết thực hưởng ứng các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2016; trong tháng 03- Tháng Thanh...

Ngày 30/3, tại UBND huyện, huyện Đoàn Văn Giang phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao ...

Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016), ngày ...

Chào mừng 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016), ngày 21/3 B...

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3...

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3...

Hưởng ứng tháng thanh niên và 85 năm ngày thành lâp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, từ ngày (từ 2/3...

Chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoà...

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2016 do các cấp bộ Đoàn phát động, ngày 12/ 3 Thành Đoàn Hư...

Ngày 08/3, Chi đoàn tỉnh Đoàn thanh niên tổ chức sinh hoạt ôn truyền thống 85 năm ngày thà...

Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016), chào ...

Thực hiện Kế hoạch số 411- KH/ĐTN ngày 16/02/2016 về tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niê...

Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XXII của Đảng và kỷ niệm 85 năm Ng...

Thực hiện Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về giới thiệu người ứng ...

Ngày 3/3, Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cơ điện và thủy lợi ra quân Tháng Thanh niên năm 2016 ...

Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2016 do Tỉnh Đoàn phát động, ngày 29/2, Các cấp bộ Đoàn tr...