Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Khoa học công nghệ - Tài năng trẻ

Khoa học công nghệ - Tài năng trẻ

Thông minh, chăm chỉ, chịu khó, em Bùi Nhất Nam, học sinh lớp 11A4, Trường THPT Hưng Yên (...