KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Nữ sinh tài năng, duyên dáng” lần thứ I tỉnh Hưng Yên năm 2018

Thứ hai, 05/02/2018, 15:47

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Hưng Yên năm học 2017-2018; thiết thực chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên, lần thứ III, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt...

Lần tải: 4 | Kích cỡ: 24.03 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ hai, 05/02/2018, 15:46

Thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; Kế hoạch số 01- KH/TWHSV ngày 05/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc “Tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm...

Lần tải: 6 | Kích cỡ: 67 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ tư, 31/01/2018, 14:57

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TWĐTN-BTG ngày 09/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc “Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022”; Căn cứ Chương trình công tác Đoàn...

Lần tải: 7 | Kích cỡ: 78.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018)

Thứ hai, 27/11/2017, 10:58

Thực hiện Kế hoạch số 25 - KH/TWHSV ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam “V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68  năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018”, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt...

Lần tải: 11 | Kích cỡ: 57 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ ba, 11/07/2017, 15:29

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 22/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”, Hướng dẫn số 28-HD/BTGTU ngày 26/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về...

Lần tải: 40 | Kích cỡ: 46 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè năm 2017

Thứ năm, 29/06/2017, 15:10

Thực hiện Kế hoạch số 593-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 10/4/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “V/v tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017”, Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 05/5/2017 của Ban chỉ đạo Hoạt động hè tỉnh Hưng Yên “V/v chỉ đạo, tổ chức hoạt động hè và chiến dịch...

Lần tải: 26 | Kích cỡ: 120 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Chỉ đạo, tổ chức hoạt động hè và chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè năm 2017

Thứ năm, 29/06/2017, 15:09

Năm 2017 là năm tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới; năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần...

Lần tải: 42 | Kích cỡ: 114.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018

Thứ 6, 26/05/2017, 15:38

Thực hiện Kế hoạch số 33 - KH/BTGTU, ngày 28/4/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về "Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong hai năm 2017 - 2018". Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động ...

Lần tải: 47 | Kích cỡ: 103.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức lớp "Học kỳ Quân đội" tỉnh Hưng Yên năm 2017

Thứ tư, 24/05/2017, 11:44

Thực hiện Thông báo số 267/TB–CQTT, ngày 19/4/2016 của Cơ quan Thường trực giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Kết luận của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Hội nghị...

Lần tải: 69 | Kích cỡ: 61.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên công nhân

Thứ hai, 15/05/2017, 09:13

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2017; Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV; Đẩy mạnh công tác chăm lo, giúp đỡ, đồng hành cùng thanh niên công nhân có hoàn cảnh...

Lần tải: 31 | Kích cỡ: 63.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

1 2 3 4 ... » »»