KẾ HOẠCH Tổ chức lớp "Học kỳ Quân đội" tỉnh Hưng Yên năm 2018

Thứ ba, 15/05/2018, 16:27

Thực hiện Thông báo số 267/TB - CQTT, ngày 19/4/2016 của Cơ quan Thường trực giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Kết luận của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Hội ...

Lần tải: 143 | Kích cỡ: 58.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018

Thứ tư, 02/05/2018, 10:01

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018; Kế hoạch số 46 KH/TWH ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc “Tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018”; thi đua lập thành...

Lần tải: 65 | Kích cỡ: 64.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Năm An toàn giao thông - 2018”

Thứ tư, 02/05/2018, 10:00

Thực hiện Kế hoạch số 19 - KH/TWĐTN – ĐKTHTN ngày 27/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc "Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2018”; Kế hoạch số 11/KH-BATGT ngày 30/01/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh về “Năm an toàn giao thông...

Lần tải: 63 | Kích cỡ: 73.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022”

Thứ tư, 18/04/2018, 08:52

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đến cán bộ, ĐVTN và nhân dân;...

Lần tải: 131 | Kích cỡ: 66 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh Hưng Yên năm học 2017 - 2018

Thứ tư, 28/03/2018, 12:03

Thực hiện Hướng dẫn số 22 HD/HĐĐTW, ngày 24/01/2018 của Hội đồng Đội Trung ương “V/v Hướng dẫn tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi các cấp năm 2018”; thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941- 15/5/2018), Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên xây dựng...

Lần tải: 71 | Kích cỡ: 59 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày đoàn viên và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Hưng Yên năm 2018 nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thứ tư, 07/03/2018, 15:07

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TWĐTN-BTC ngày 29/01/2018 về “Tổ chức Ngày đoàn viên với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo năm 2018”; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2018; Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập ...

Lần tải: 80 | Kích cỡ: 72 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Nữ sinh tài năng, duyên dáng” lần thứ I tỉnh Hưng Yên năm 2018

Thứ hai, 05/02/2018, 15:47

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Hưng Yên năm học 2017-2018; thiết thực chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên, lần thứ III, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt...

Lần tải: 97 | Kích cỡ: 24.03 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ hai, 05/02/2018, 15:46

Thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; Kế hoạch số 01- KH/TWHSV ngày 05/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc “Tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm...

Lần tải: 89 | Kích cỡ: 67 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ tư, 31/01/2018, 14:57

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TWĐTN-BTG ngày 09/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc “Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022”; Căn cứ Chương trình công tác Đoàn...

Lần tải: 121 | Kích cỡ: 78.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018)

Thứ hai, 27/11/2017, 10:58

Thực hiện Kế hoạch số 25 - KH/TWHSV ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam “V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68  năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018”, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt...

Lần tải: 92 | Kích cỡ: 57 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

1 2 3 4 ... » »»