PHIẾU ĐĂNG KÝ Lớp Học kỳ quân đội

Thứ tư, 18/05/2016, 10:07


Kính gửi Ban tổ chức lớp học kỳ quân đội

 tỉnh Hưng Yên năm 2016

Lần tải: 120 | Kích cỡ: 232 Kb | Danh mục: Thông báo | Loại file:

THÔNG BÁO CHIÊU SINH Lớp Học kỳ Quân đội năm 2016

Thứ tư, 18/05/2016, 08:35

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016. Sau những thành công đáng ghi nhận từ các khoá trước, năm 2016, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên dự kiến phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức lớp Học kỳ Quân đội lần thứ VI cho đoàn viên, thanh...

Lần tải: 154 | Kích cỡ: 47 Kb | Danh mục: Thông báo | Loại file:

Thông báo chiêu sinh Lớp học kỳ trong Quân đội tỉnh Hưng Yên năm 2011

Thứ 6, 20/05/2011, 16:41

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp học kỳ trong Quân đội tỉnh Hưng Yên năm 2011
 
 

Lần tải: 453 | Kích cỡ: 52 Kb | Danh mục: Thông báo | Loại file:

Thông báo V/v tổ chức Ngày hội “Thanh niên với nghề nghiệp & việc làm” tỉnh Hưng Yên năm 2011

Thứ tư, 06/04/2011, 13:37

Thực hiện Kế hoạch liên ngành số: 17-KH/LĐTBXH-TĐ ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Ban thường vụ tỉnh Đoàn và Sở Lao động- Thương binh & xã hội về “Tổ chức Ngày hội Thanh niên với nghề nghiệp & việc làm tỉnh Hưng Yên năm 2011”....

Lần tải: 238 | Kích cỡ: 30.5 Kb | Danh mục: Thông báo | Loại file:

1