Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ

Thứ tư, 31/08/2011, 16:38

Điều 1. Bổ nhiệm đồng chí Đỗ Xuân Chương- Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Đoàn, Phó trưởng Ban phụ trách Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn giữ chức vụ Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn kể từ ngày 01/9/2011...

Lần tải: 238 | Kích cỡ: 32.5 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ

Thứ tư, 31/08/2011, 16:37

Điều 1. Bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Phượng - Chuyên viên Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn giữ chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn kể từ ngày 01/9/2011...

Lần tải: 160 | Kích cỡ: 32.5 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ

Thứ tư, 31/08/2011, 16:36

Điều 1. Bổ nhiệm đồng chí Đặng Thái Sơn - Cán sự Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn giữ chức vụ Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn kể từ ngày 01/9/2011...

Lần tải: 224 | Kích cỡ: 32 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Về việc bổ nhiệm cán bộ

Thứ tư, 31/08/2011, 16:35

Điều 1. Bổ nhiệm đồng chí Doãn Thế Dương - Chuyên viên Ban Thanh niên Nông thôn, công nhân & Đô thị tỉnh Đoàn giữ chức vụ Phó trưởng Ban Thanh niên Nông thôn, công nhân & Đô thị tỉnh Đoàn kể từ ngày 01/9/2011...

Lần tải: 165 | Kích cỡ: 32.5 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo

Thứ 6, 19/08/2011, 15:54

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn xác định cần “xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp l...

Lần tải: 256 | Kích cỡ: 94 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo

Thứ 6, 19/08/2011, 15:51

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh...

Lần tải: 216 | Kích cỡ: 29.5 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Về việc thành lập Ban tổ chức Lớp “Học kỳ trong Quân đội” tỉnh Hưng Yên năm 2011

Thứ 6, 20/05/2011, 16:22

- Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011; Nghị quyết liên tịch số 1375/NQQLT ngày 17/8/2009 giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ CHQS tỉnh về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn 2009 - 2012”;...

Lần tải: 293 | Kích cỡ: 47.5 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Về việc trao giải cuộc thi tìm hiểu "80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; thi viết "Hiến kế tặng Đoàn"

Thứ hai, 21/03/2011, 16:52

- Căn cứ Kế hoạch số 92/KH –TĐ ngày 19/11/2010 của Ban thường vu tỉnh Đoàn “V/v triển khai cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, thi viết “Hiến kế tặng Đoàn” và cuộc thi viết “Ký ức về thời tuổi trẻ sôi nổi”....

Lần tải: 234 | Kích cỡ: 47 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Về việc thành lập Ban Giám khảo, Thư ký Cuộc thi tìm hiểu "80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" thi viết "Hiến kế tặng Đoàn"

Thứ 6, 18/03/2011, 09:13

- Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011; - Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-TĐ ngày 19/11/2010 của Ban thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên “V/v tổ chức cuộc thi tìm hiểu "80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"; thi viết "Hiến kế tặng Đoàn" và...

Lần tải: 328 | Kích cỡ: 39.5 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, tổ Thư ký chương trình “Liên hoan nghệ thuật, biểu diễn Aerobic chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931-26/03/2011” cấp tỉnh

Thứ 6, 18/03/2011, 09:11

- Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011; - Căn cứ Kế hoạch số 104/KH-TĐ ngày 22/02/2011 của Ban thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên “V/v tổ chức chương trình Liên hoan nghệ thuật, triển lãm “Sức trẻ Hưng Yên” chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS...

Lần tải: 227 | Kích cỡ: 43 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

1 2 »