KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Năm An toàn giao thông - 2018”

(Thứ tư, 02/05/2018, 10:00)

Kế hoạch
73.5 Kb

 doc

63
Ban Đoàn kết THTN

Thực hiện Kế hoạch số 19 - KH/TWĐTN – ĐKTHTN ngày 27/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc "Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2018”; Kế hoạch số 11/KH-BATGT ngày 30/01/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh về “Năm an toàn giao thông 2018”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Năm An toàn giao thông 2018” cụ thể như sau: