Thứ ba, 10/04/2018, 09:57

Tỉnh đoàn học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhằm thực hiện Chỉ thị số 05 -CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 với chủ đề: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Vừa qua Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với trường Chính trị Nguyễn Văn Linh khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên cơ sở năm 2018 tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh


Giảng viên trường Chính trị Nguyễn Văn Linh truyền đạt chuyên đề năm 2018 
“Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên
trong học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hơn 200 học viên là cán bộ Tỉnh Đoàn, Huyện đoàn, cán bộ Đoàn chủ chốt các xã, phường, thị trấn quán triệt, tuyên truyền “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gồm 2 phần: xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kết thức buổi học, các học viên viết bài thu hoạch gửi Ban tổ chức lớp học làm căn cứ đánh giá kết quả học tập và quá trình phấn đấu rèn luyện năm 2018

Thanh Bình

 

 

 

 

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Đoàn thanh niên
Get the Flash Player to see this rotator.