Thứ tư, 17/06/2009, 16:51

KẾ HOẠCH

Tổ chức đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ III, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN Việt Nam

Thực hiện kế hoạch số 118/ KH-TWH ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc “Tổ chức đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN Việt Nam”, Kế hoạch số 05/KH-UBH ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh về việc “Tổ chức Đại hội các cấp và Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ III nhiệm kỳ 2009-2014”, Ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN tỉnh xây dựng Kế hoạch Tổ chức đợt thi đua chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp với nội dung, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Tạo không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ Hội và hội viên, thanh niên (HVTN); động viên, cổ vũ HVTN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, công tác…thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam các cấp.

2. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các chương trình, các cuộc vận động, các nội dung, chỉ tiêu công tác do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN Việt Nam.

3. Đợt thi đua phải được tổ chức sâu rộng, thiết thực thu hút đông đảo HVTN tham gia hưởng ứng; có phát động, tổng kết; tránh cách làm phô trương, hình thức, lãng phí.

4. Đợt hoạt động thi đua gắn liền với các hoạt động của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2009.

II. NỘI DUNG THI ĐUA:

1. Đối với tập thể:

Hội LHTN Việt Nam cấp tỉnh thành lập ít nhất 01 Hội hoặc CLB thanh niên như: CLB thanh niên tình nguyện, Giáo viên trẻ, Thầy thuốc trẻ, Công nghệ thông tin trẻ…

Phối hợp với Đoàn thanh niên chỉ đạo triển khai xây dựng 05 điểm tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ và truy cập Internet đối với 04 huyện là Ân Thi, Phù Cừ, Khoái Châu và Văn Giang đã triển khai theo chương trình phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho ĐVTN theo chương trình phối hợp giữa Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Bưu điện tỉnh (huyện Khoái Châu xây dựng 02 điểm, ba huyện còn lại nằm trong chương trình, mỗi huyện xây dựng 1 điểm). Các huyện còn lại không nằm trong chương trình sẽ triển khai theo kế hoạch xây dựng 1.000 điểm tuyên tryền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên trong năm 2009 do Trung ương Đoàn triển khai.

Hội LHTN Việt Nam cấp xã đến cấp huyện (và tương đương) tổ chức xây dựng, thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên, gắn biển (công trình chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN Việt Nam), trong đó tập trung vào các hoạt động tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế- xã hội của các địa phương, đơn vị.

Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chỉ đạo và lựa chọn tổ chức điểm theo các nội dung hoạt động thi đua đối với cấp huyện, thành phố, cụ thể như sau: hoạt động nâng cao kỹ năng sống và công tác xã hội cho HVTN ( chọn huyện Mỹ Hào làm điểm) ; Các hoạt động Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tuyên truyền và ra quân bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh và tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện ( chọn 02 huyện Tiên Lữ, Phù Cừ làm điểm ); hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội, tạo việc làm, tuyển dụng lao động và tư vấn nghề nghiệp ( chọn huyện Yên Mỹ, Văn Lâm làm điểm).

Thực hiện nội dung phối hợp với Đoàn thanh niên cùng cấp đăng ký công trình thanh niên “Xây dựng bến đò an toàn, không tai nạn”chọn 4 huyện (Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ làm điểm) .

Phối hợp với trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục thuộc Cục V26 tổ chức các hoạt động: Liên hoan Tiếng hát tình đời; tổ chức liên hoan “Những tấm lòng nhân ái và cuộc đời lầm lỡ hướng thiện” chọn huyện (Văn Giang, TP. Hưng Yên làm điểm).

Tổ chức các hoạt động nhằm tạo thông điệp đối với xã hội, đồng thời quan tâm, chăm lo cho thanh niên như: ngày hội việc làm thu hút đông đảo thanh niên tham gia nhất và có nhiều thanh niên tìm được việc làm nhất; hoạt động tình nguyện thu hút đông đảo thanh niên nhất; công trình thanh niên có hiệu quả thiết thực nhất; ngày hội hiến máu tình nguyện thu được nhiều đơn vị máu nhất…Đối với hoạt động xác lập kỷ lục này, Ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh yêu cầu các huyện, thành Hội triển khai đồng loạt nhằm khích lệ, động viên HVTN hăng hái thi đua tham gia vào các chương trình, hoạt động do Hội tổ chức và cũng là căn cứ để Ban thư ký UBH tỉnh so sánh, xác lập kỷ lục giữa các huyện, thành Hội và có hình thức động viên, khen thưởng phù hợp.

2. Đối với cá nhân:

Mỗi cán bộ, hội viên thanh niên mỗi tháng tham gia ít nhất 01 hoạt động tình nguyện hoặc 1 hoạt động công tác xã hội vì cộng đồng.

Hội viên thanh niên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Thanh niên sống đẹp” trong đợt thi đua.

III. THỜI GIAN TRIỂN KHAI:

Đợt thi đua phát động từ tháng 6 năm 2009 và tổng kết vào dịp kỷ niệm 53 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2009).

Các huyện, thành Hội và đơn vị trực thuộc tổng kết và gửi báo cáo kết quả đợt thi đua lên văn phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh ( qua Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn trước ngày 5/10/2009).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai tới các huyện, thành Hội đợt thi đua chào mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN Việt Nam.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền: Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, thông tấn xã Việt Nam tại Hưng Yên… tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, hội viên thanh niên tham gia hưởng ứng đợt thi đua.

- Giao cho Ban đoàn kết tập hợp thanh niên là Ban thường trực tham mưu giúp Ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt đợt thi đua và công tác thi đua khen thưởng theo đúng kế hoạch đề ra.

2. Cấp huyện, thành hội và đơn vị trực thuộc:

Căn cứ kế hoạch của tỉnh, chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền có ý kiến chỉ đạo tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ III, Đại hội toàn quốc lần thứ VI Hội LHTN Việt Nam.

Ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh yêu cầu Hội LHTN Việt Nam các huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc căn cứ điều kiện thực tế của địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện tốt nội dung đợt thi đua.
                                             TM. UB HỘI LHTN VIỆT NAM TỈNH
                                                PHÓ CHỦ TỊCH
                                                (Đã ký)
 
                                                    Nguyễn Văn Đoàn
 
                                                                                       

                                                                                        

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Các văn bản chỉ đạo
Get the Flash Player to see this rotator.