Thứ 6, 13/03/2009, 15:44

Các đơn vị trực thuộc

Các đơn vị trực thuộc

1. Thành Đoàn Hưng Yên

+ Đ/c: Trần Quốc Việt - Bí thư
           Điện thoại: 03213.862.435
           Mobile: 0974.937.642

2. Huyện Đoàn Ân Thi
+ Đ/c: Lê Văn Đỉnh - Bí Thư
           Điện thoại: 03213.830.217
           Mobile: 0946.783.666

3. Huyện Đoàn Kim Động
+ Đ/c: Nguyễn Thế Tuyên - Bí thư
           Điện thoại: 03213.811.306
           Mobile: 0977.182.636
 
4. Huyện Đoàn Khoái Châu
+ Đ/c: Vũ Văn Cường - Bí thư
           Điện thoại: 03213.910.339
           Mobile: 0912.613.689

5. Huyện Đoàn Phù Cừ
+ Đ/c: Đào Minh Viện - Bí thư
            Điện thoại: 03213.854.210
            Mobile: 0982.359.565

6. Huyện Đoàn Tiên Lữ
+ Đ/c:  
Nguyễn Thành Đô - Bí thư
            Điện thoại: 03213.873.133
            Mobile: 
0989.016.999

7. Huyện Đoàn Văn Giang
+ Đ/c: 
Nguyễn Thị Quy - Bí thư
           Điện thoại: 03213. 931.564
           Mobile: 0983.106.485

8. Huyện Đoàn Văn Lâm
+ Đ/c: Nguyễn Thị Ngà - Bí thư
           Điện thoại:  03213.985.228
           Mobile: 01648.780.565

9. Huyện Đoàn Yên Mỹ
+ Đ/c: Nguyễn Xuân Tùng - Bí thư
           Điện thoại: 03213.964.597
           Mobile: 0988.837.620

10. Huyện Đoàn Mỹ Hào
+ Đ/c: 
Trần Văn Tỉnh - Bí thư
           Điện thoại: 03213.943.312
           Mobile: 
0914.464.668

11. Đoàn khối các cơ quan tỉnh
+ Đ/c: 
 Lê Thế Hiệu - Bí thư
           Điện thoại: 03213.550.809
           Mobile: 
0912.205.900

12. Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh
+ Đ/c: Bùi Thị Bích Ngọc - Bí thư
            Mobile: 0912.938.126

13. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh
+ Đ/c: 
Bùi Tiến Công - Bí thư
           Điện thoại: 03213.869.252
           Mobile: 0916.020.015

14. Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
+ Đ/c: Nguyễn Tiến Hưng - Trợ lý thanh niên
           Điện thoại: 03213.515.001
           Mobile: 0983.448.343

15. Đoàn trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên
+ Đ/c: 
Đặng Vân Anh - Bí thư
         
  Điện thoại: 03213.713.085
           Mobile: 
 0983.702.911

16. Đoàn trường Đại học Chu Văn An
+ Đ/c:  
Phạm Văn Ba - Phó bí thư
            Điện thoại: 03213.515.601
            Mobile: 
0973.248.005

17. Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên
+ Đ/c: 
Nguyễn Thị Thanh Tú - Bí thư
           Điện thoại: 03213.862.297
           Mobile: 
 0979.381.227

 
18. Đoàn trường Cao Đẳng Công nghiệp
+ Đ/c: Phạm Văn Mùa - Bí thư
           Điện thoại:  ……………….
           Mobile: 0986.929.258

19. Đoàn trường Cao đẳng nghề cơ điện và thủy lợi
+ Đ/c: Đặng Phương Thảo - Bí thư
           Điện thoại: ………………..
           Mobile: 0986.936.684

20. Đoàn trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.
+ Đ/c:   Đỗ Văn Dũng - Bí thư
            Điện thoại: 03213.985.808
            Mobile: 0986.717.286
 
21. Đoàn trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên.
+ Đ/c:   
Đỗ Trung Hiếu - Bí thư
            Điện thoại: 03213.865.166
            Mobile: 
0963.785.888

22. Đoàn trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu
+ Đ/c: Bùi Hồng Nam - Bí thư
   Điện thoại: 0915.120.183

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Các đơn vị trực thuộc
Get the Flash Player to see this rotator.