Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021- 2022; ngày 22/01/2022, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch của Hội Sinh viên Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giai đoạn 2021 - 2026, Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII trong cán bộ Hội, hội viên, sinh viên tới 100% Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN