Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ và tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

          Trước thềm Ðại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, sáng ngày 10.10 Đoàn đại biểu đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ và Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. 

Dự dâng hương có các đồng chí Đặng Ngọc Đông- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III cùng các đồng chí trong Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III; đại diện các Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

         

Tại Nhà lưu niệm Bác Hồ, Đoàn đại biểu kính cẩn nghiêng mình và  bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và dân tộc ta. Cả cuộc đời Người đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất. Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời để cho thế hệ trẻ học tập và rèn luyện, noi theo.

 

 

         

Tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, các đồng chí bày tỏ niềm vinh dự, tự hào và lòng biết ơn trước những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức của người cộng sản. Cuộc đời hoạt động cách mạng của ông Nguyễn Văn Linh gắn liền với những chặng đường khó khăn, gian khổ, hào hùng của Đảng và dân tộc. Những công lao to lớn Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đóng góp nhiều cho sự nghiệp đổi mới, phát triển của quê hương Hưng Yên.

 

 

         Đoàn đại biểu dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

             

Trước thềm tổ chức Đại hội lần thứ IV Hội sinh viên Việt Nam tỉnh, các đại biểu đã thể hiện quyết tâm nguyện tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác -Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ luôn đoàn kết, phát huy truyền thống của quê hương Hưng Yên ra sức cống hiến, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để góp sức mình xây dựng cho quê hương Hưng Yên phát triển giàu mạnh.

                                                                                                                                           Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN