Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Khai mạc Ðại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Khai mạc Ðại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Chiều ngày 10/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Ðại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ IV đã bước và phiên làm việc đầu tiên. 

Tham dự phiên làm việc đầu tiên của Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Bá Cát, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh học Trung ương đoàn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; Vũ Hồng Luyến - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Vương Như Hoan - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh;  Lê Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội sinh viên Việt Nam; Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; cùng 210 đại biểu, đại diện cho hơn 12.000 sinh viên Hưng Yên.

 

 

Phiên thứ nhất, Đại hội diễn ra trong không khí sôi nổi, trình bày và thông qua nhiều nội dung quan trọng, cụ thể như Hiệp thương Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Báo cáo kiểm điểm của BCH Hội Sinh viên tỉnh khoá III; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI; Hiệp thương Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khóa IV; Ban Kiểm tra Hội Sinh viên tỉnh khóa IV; Hiệp thương Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và nhiều nội dung quan trọng khác.

 

 

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã sáng suốt hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa IV gồm 20 đồng chí; Ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí; Hiệp thương bầu 08 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đại diện cho hơn 12.000 sinh viên Hưng Yên tham gia Đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

 

 

 

 

 

 

Cùng ngày, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã bầu 06 đồng chí vào Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa IV; đồng chí Đặng Ngọc Đông -Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III tái đắc cử chức danh Chủ tịch Hội khóa IV; đồng chí Nguyễn Văn Ảnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi- Trường học Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa III tiếp tục tái cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

                                                                                                          Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN