Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Chương trình triển khai và chỉ đạo 100% Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng ban hành kế hoạch và có công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp

Chương trình triển khai và chỉ đạo 100% Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng ban hành kế hoạch và có công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021- 2022; ngày 22/01/2022, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức chương trình triển khai và chỉ đạo 100% Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng ban hành kế hoạch và có công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Kết quả: Hội Sinh viên cấp tỉnh và 100% Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng có công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN