Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Ky nang nghiep vụ can bo Hoi

Ky nang nghiep vụ can bo Hoi

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021- 2022; nhằm hỗ trợ, trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Hội cấp trường, ngày 24/01/2022, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Hưng Yên năm học 2021- 2022.


BÀI VIẾT LIÊN QUAN