Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Theo dấu chân Bác

Theo dấu chân Bác

Những câu chuyện của bạn bè quốc tế về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 1...

- Cách mạng công nghiệp 4.0 được cho là đã bắt đầu từ vài năm gần đây, tập trung chủ yếu v...

"VIỆC NÀO CŨNG CÓ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NÓ". Mọi việc Bác nêu ra đều thiết thực, ngắn gọn, cụ...

Năm 1962, đồng chí Hồ Trúc (Bí thư - Trưởng ban Thiếu nhi Trung ương Đoàn) dẫn đầu đoàn cá...

Bác là một lãnh tụ, nhưng khi hoà mình với nhân dân, không chỉ bằng những lời giáo huấn đơ...

Trong “Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, Bác Hồ chỉ rõ: Chúng ta không...

Mùa Xuân Kỷ Hợi 1959 cách đây vừa tròn 60 năm, Bác Hồ đã phát động Tết trồng cây với tư tư...

Trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm đặt vấn đề mở rộng qu...

Tư tưởng nhất quán xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ là nhằm...

Trên cơ sở tiếp thu thế giới quan và phương pháp luận triết học Mác và kế thừa giá trị tru...

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập ra Báo Thanh niên (ngày 21/6/1925) và Báo Thanh niê...

Sinh thời, trong đạo đức, Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh bốn đức: cần, kiệm, liêm, chính. ...

Đảng là đội tiên phong, lãnh đạo cách mạng Việt Nam, do đó Đảng phải là một tổ chức trong ...

Là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một kho t...

Đây là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Thư gửi đồng bào xã Duyên Tr...

Trong một bài báo viết cho Tạp chí "Vì một nền hòa bình lâu dài, vì một nền dân chủ n...

Hồ Chí Minh “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa lớn” đã từng là thầy giáo, thầy Nguy...

Là người thực sự tôn trọng nhân dân và thượng tôn pháp luật, nên ngay sau khi giành chính ...

SUỐT BẢY MƯƠI BA NĂM QUA, NHỮNG TƯ TƯỞNG LỚN CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ GIỚI DOANH NHÂN, ...

“Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rự...