Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Chương trình tuyên truyền và tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số và kỹ năng số

Chương trình tuyên truyền và tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số và kỹ năng số

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021- 2022; ngày 15/11/2021, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Chương trình tuyên truyền và tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số và kỹ năng số đến sinh viên tỉnh Hưng Yên. Chương trình tuyên truyền và tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số và kỹ năng số đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học trong toàn trường, phát triển vườn ươm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng. Chủ động mở mới, thay đổi ngành nghề đào tạo, quy mô đào tạo trên cơ sở năng lực của trường nhu cầu của doanh nghiệp và sự thay đổi của công nghệ. Ngoài ra, hướng dẫn sinh viên giỏi ngoại ngữ, sử dụng thành thạo và khai thác có hiệu quả các thiết bị công nghệ số, có kiến thức và tiếp cận với công nghệ mới để khai thác dữ liệu lớn, sử dụng trí tuệ nhân tạo… làm nòng cốt trong việc chuyển đối số ở nhà trường.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN