Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Diễn đàn nâng cao văn hóa đọc

Diễn đàn nâng cao văn hóa đọc

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021- 2022; ngày 25/11/2021, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Diễn đàn nâng cao văn hóa đọc trong sinh viên tỉnh Hưng Yên năm học 2021- 2022. Diễn đàn nâng cao văn hóa đọc trong sinh viên nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong sinh viên, nâng cao nhận thức của sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đọc sách. Việc nỗ lực xây dựng văn hóa đọc cho hội viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng nhằm tích cực tuyên truyền, giáo dục về vai trò của sách và văn hóa đọc đối với hội viên, sinh viên.

Thời gian tới, để xây dựng văn hóa đọc cho sinh viên, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì hoạt động tuyên truyền về vai trò của sách và văn hóa đọc đối với sinh viên, tăng cường giáo dục về văn hóa đọc cho sinh viên thông qua hoạt động dạy học của giảng viên. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng thông qua hoạt động có thể mở các cuộc thi, các sân chơi trí tuệ cho sinh viên như: Cuộc thi kể chuyện theo sách, tìm hiểu kiến thức, tìm hiểu lịch sử, hiểu biết tổng hợp… hoặc các cuộc thi viết để hội viên, sinh viên tham gia phải đọc, phải nghiên cứu mới viết được… nhằm đánh thức niềm đam mê đọc sách của hội viên, sinh viên. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng cần thực hiện tổng hợp nhiều biện pháp để thu hút hội viên, sinh viên như tăng thêm nhiều loại sách hay, tăng cường giới thiệu, quảng bá những cuốn sách hay; có thể lấy một ngày ý nghĩa làm ngày kỷ niệm ngày hội đọc sách của nhà trường.

Văn hóa đọc đóng vai trò chủ đạo trong việc truyền bá và lĩnh hội tri thức một cách hệ thống và sâu sắc mà văn hóa nghe nhìn không có được. Trong những năm qua, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã có nhiều cố gắng trong việc hình thành văn hóa đọc cho hội viên, sinh viên. Để giữ vững và phát huy được những thành công bước đầu này, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng cần không ngừng đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động Đoàn, Hội trong trường học. Có như vậy, mới có thể nâng cao văn hóa đọc cho hội viên, sinh viên, góp phần nâng cao nhận thức khoa học, bồi dưỡng tư tưởng và tình cảm cao đẹp cho các hội viên, sinh viên - những chủ nhân tương lai của đất nước.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN