Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tô hiệu Hưng Yên tổ chức Hội nghị “Tư vấn, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019

Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tô hiệu Hưng Yên tổ chức Hội nghị “Tư vấn, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019

        Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2018-2019; Ngày 11/9/2019, Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tô hiệu Hưng Yên tổ chức Hội nghị “Tư vấn, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019. Tại Hội nghị, các em học sinh đã được trao đổi những kinh nghiệm trong học tập và giải quyết khó khăn trong lựa chọn đề tài, các bước triển khai nghiên cứu các đề tài khoa học.

        Hoạt động nghiên cứu khoa học luôn gắn bó mật thiết với việc nâng cao chất lượng học tập, phát huy khả năng, sức sáng tạo của sinh viên. Các chương trình, hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học được Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Tô hiệu Hưng Yên tổ chức định kỳ hang năm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tăng tính chủ động của sinh viên trong nghiên cứu khoa học, giúp sinh viên có nhiều cơ hội áp dụng lý thuyết bài học vào thực tế…

        Một số hình ảnh:

 

Bùi Hồng Nam - Đoàn Trường CĐ KTKT Tô Hiệu