Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Hội Sinh viên

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Hội Sinh viên

        Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2020 - 2021, ngày 28/10/2020 Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho 60 cán bộ Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh.
 
        Tại chương trình, giảng viên đã tập huấn cho cán bộ hội sinh viên trong nhà trường về cơ cấu tổ chức, các hoạt động, giải thưởng của Hội sinh viên Việt Nam, Hội sinh viên tỉnh Hưng Yên; hướng dẫn, tập huấn cán bộ hội sinh viên trong nhà trường cách thức tổ chức các hoạt động tập thể và tham gia trực tiếp vào các hoạt động tập thể ngoài trời. Cùng với đó, tổ chức cho cán bộ hội sinh viên đóng góp ý kiến nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội sinh viên  xoay quanh các chủ đề: Cách khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, tăng cường kỹ năng mềm, ngoại ngữ, hoạt động khởi nghiệp; Kỹ năng nắm bắt tâm tư, tình cảm, dư luận trong sinh viên; Phương pháp vận động sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động tình nguyện.
        Chương trình tập huấn đã giúp các cán bộ hội các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh nắm rõ hoạt động của hội sinh viên các cấp,có kỹ năng tổ chức các hoạt động hội, từ đó ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình đối với tổ chức hội để có thể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.