Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tổ chức biểu dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong chương trình “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”

Tổ chức biểu dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong chương trình “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021- 2022; ngày 11/11/2021, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức biểu dương các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong chương trình “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”. Chương trình là dịp để tạo môi trường, động lực thi đua học tập, rèn luyện trong hội viên, sinh viên, là cơ sở để bình chọn, tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu; giới thiệu các gương điển hình, xuất sắc nhất tuyên dương khen thưởng. Tại chương trình đã biểu dương 10 cá nhân và 05 tập thể xuất sắc nhất của Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trong chương trình “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp” .

BÀI VIẾT LIÊN QUAN