Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tổ chức “Ngày pháp luật” và các hoạt động phổ biến pháp luật năm học 2021- 2022

Tổ chức “Ngày pháp luật” và các hoạt động phổ biến pháp luật năm học 2021- 2022

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021- 2022; ngày 08/11/2021, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức Chương trình triển khai và chỉ đạo 100% Hội Sinh viên các trường tổ chức, phối hợp tổ chức “Ngày pháp luật” và các hoạt động phổ biến pháp luật năm học 2021- 2022 tới 100% Hội Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng.
Ngày Pháp luật nhằm nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ Hiến pháp, pháp luật; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của hội viên, sinh viên, nghĩa vụ công dân trong thực thi pháp luật vì tương lai của mỗi người và tiền đồ của đất nước là vô cùng cần thiết.

Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật trong nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn. Đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi hội viên, sinh viên trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội. Đồng thời, là mô hình để vận động, khuyến khích hội viên, sinh viên tích cực hành động vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN