Thứ tư, 30/11/2016, 15:12

Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVIII

Ngày 29.11, tại Trụ sở Tỉnh ủy đã diễn ra Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVIII. Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng; các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 7.7.2007 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 18.11.2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW. 
 
Hội nghị đã thông qua nội dung điều chỉnh Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII; xem xét các nội dung trong Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo việc tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình. 
 
Tiếp đó, ông Trần Quốc Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây  dựng cơ bản năm 2016, dự kiến kế hoạch năm 2017; kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020. Nguồn vốn đầu tư công của tỉnh được bố trí tập trung, ưu tiên thanh toán nợ xây dựng cơ bản; đầu tư các dự án đã hoàn thành, dự án chuyển tiếp. Qua đó, từng bước giảm dần nợ xây dựng cơ bản, tập trung đầu tư hoàn thành, sớm đưa các công trình vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả vốn đầu tư. 
 
Ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017; tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. 
 
Năm 2016, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 8,1%; kim ngạch xuất khẩu đạt 3 tỷ 197 triệu USD; tổng thu ngân sách ước đạt hơn 9 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 104% dự toán, trong đó thu nội địa đạt 6 nghìn 300 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã thu hút 165 dự án mới, tăng 52 dự án so với năm 2015. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, duy trì, phát triển. Tình hình quốc phòng, an ninh được bảo đảm. Năm 2017, tỉnh phấn đấu tiếp tục ổn định kinh tế, kiểm soát giá cả, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp công nghệ hiện đại có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường; huy động nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và đô thị, nhất là xây dựng hạ tầng giao thông; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng, lãng phí...
 
Hội nghị tiến hành nội dung kiện toàn Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII. 
 
Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. 
 
Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2015 - 2020, định hướng 2030. 
 
Dưới sự điều hành của Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phóng các đại biểu thảo luận, tập trung làm rõ các nội dung: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; những giải pháp thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017; đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch...
 
Ngày mai 30.11, hội nghị tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc.
Theo Baohungyen.org

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Hưng Yên
Get the Flash Player to see this rotator.