Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Cuộc vận động Mỗi sinh viên tập luyện một môn thể thao